Sportslig ledelse

Sarpsborg Sharks har et sportslig utvalg som er oppnevnt av styret. SU har som sin primære oppgave å ivareta den sportslige utviklingen i klubben, og utvalget har representanter for alle årsklasser. SU dekker også andre oppgaver som å anskaffe trenere til aldersbestemte lag, jobbe med serieoppsett, sportsplan og treningstider.

Sportslig utvalg aldersbestemte lag:

Foran fra venstre: Ole Petter Rogne, Nina Durban Andreassen og Thomas Holter. Bak fra venstre: Lars Thomas Gustavsen, Jørgen Karlsen og Espen Andreassen.

Sportslig leder for Elite Herrer og G8 t.o.m. G19:

Ole Petter Rogne – Sportslig leder gutter og herrer

Sportslig leder Damer elite og J8 t.o.m. J17:

Nina Durban Andreassen – Sportslig leder jenter og damer.

 

Ressursgruppe Elite:

Rundt våre elitelag på dame- og herresiden har vi en gruppe som jobber med å bistå de sportslig lederne. Gruppas arbeid består mest i å skrive kontrakter med spillere og trenere. I tillegg hjelper de nye spillere og trenere med praktiske ting som jobb, bolig, skattekort osv.

Knut Olsen, Martin Schie og Pål Espen Groth (leder)