Trenere og divisjoner – Sharks A-lag gjennom tidene

Oversikt over trenere på Sharks A-lag gjennom tidene. I tillegg har vi lagt inn hvilken divisjon laget spilte i den aktuelle sesongen.

Dersom noen sitter på utfyllende opplysninger rundt denne listen, så bes de kontakte Pål Espen Groth.

Øverste divisjon i Østfold het t.o.m sesongen 1995/1996 1. divisjon Østfold. Men når det fra sesongen 1996/1997 ble opprettet 1. divisjon Østland, ble den øverste divisjonen i Østfold hetende 2. divisjon.

TRENERE SHARKS GJENNOM TIDENE:

Sesong Herrer A-lag Klubbnavn Divisjon
1991/92 Kjell Møller-Eriksen Opstad IBK 1. divisjon Østfold
1992/93 Kjell Møller-Eriksen Opstad IBK 1. divisjon Østfold
1993/94 Kjell Møller-Eriksen Opstad IBK 1. divisjon Østfold
1994/95 Kjell Møller-Eriksen Opstad IBK 1. divisjon Østfold
1995/96 Kjell Møller-Eriksen/Pål Espen Eriksen/Einar Hansen Sarpsborg IBK 1. divisjon Østfold
1995/96 Atle Wallin/ Per Heines Borg SK 2. divisjon Østfold
1996/97 Petter Møller Eriksen /Lars Gjørwad (halv sesong) Sarpsborg IBK 1. divisjon østland
Lasse Syversen/Lars Gjørwad  (halv sesong) Sarpsborg IBK 1. divisjon østland
1996/97 Atle Wallin/Pål Heier Borg SK 2. divisjon Østfold
1997/98 Erik Hæren Sarpsborg IBK Eliteserie
1997/98 Morten Andersen Borg SK 2. divisjon Østfold
1998/99 Erik Hæren/ Morten Kraft Sarpsborg IBK Eliteserie
1998/99 Knut Schrøder/ Morten Andersen Borg SK 1. divisjon østland
1999/00 Erik Hæren/Tomas Näsholm Sarpsborg IBK Eliteserie
1999/00 Knut Schrøder/ Jon A. Sigvartsen Borg SK 1. divisjon østland
2000/01 Mikael Eriksen/Knut Schrøder/Pål Espen Eriksen/ Tomas Näsholm Sarpsborg SK Eliteserie
2001/02 Petter Møller Eriksen Sarpsborg SK Eliteserie
2002/03 Cato Heidenberg/Morten Riise/Jørgen Andersen Sarpsborg SK Eliteserie
2003/04 Cato Heidenberg/Knut Olsen Sarpsborg SK Eliteserie
2004/05 Cato Heidenberg/Knut Olsen Sarpsborg SK Eliteserie
2005/06 Cato Heidenberg/Knut Olsen  (halv sesong) Sarpsborg IBK Eliteserie
Atle Wallin /Knut Olsen (halv sesong) Sarpsborg IBK Eliteserie
2006/07 Pål Unnfoss/Knut Olsen Sarpsborg IBK Eliteserie
2007/08 Pål Unnfoss/Knut Olsen Sarpsborg IBK Eliteserie
2008/09 Pål Unnfoss/Knut Olsen Sarpsborg IBK Eliteserie
2009/10 Jonas Klefbeck (spillende trener) Sarpsborg IBK Eliteserie
2010/11 Pål Unnfoss/Knut Olsen Sarpsborg IBK Eliteserie
2011/12 Pål Unnfoss/Knut Olsen Sarpsborg IBK Eliteserie
2012/13 Tomas Näsholm/Daniel Holmberg Sarpsborg IBK Eliteserie
2013/14 Tomas Näsholm/Daniel Holmberg Sarpsborg IBK Eliteserie
2014/15 Michael Keinänen Sarpsborg IBK Eliteserie
2015/16 Daniel Holmberg/Pål Antonsen Sarpsborg IBK Eliteserie
2016/17 Daniel Holmberg (halv sesong) Sarpsborg IBK Eliteserie
Jonas Magnussen/Tormod Høydahl (halv sesong) Sarpsborg IBK Eliteserie
2017/18 Jonas Magnussen/Tormod Høydahl Sarpsborg IBK Eliteserie
2018/19 Tormod Høydahl Sarpsborg IBK Eliteserie
2019/20 Pål Syversen/ Bjørn-Erik Thorp Sarpsborg IBK Eliteserie