Trenere og divisjoner – Sharks A-lag gjennom tidene

Oversikt over trenere på Sharks A-lag gjennom tidene. I tillegg har vi lagt inn hvilken divisjon laget spilte i den aktuelle sesongen.

Dersom noen sitter på utfyllende opplysninger rundt denne listen, så bes de kontakte Pål Espen Groth.

Øverste divisjon i Østfold het t.o.m sesongen 1995/1996 1. divisjon Østfold. Men når det fra sesongen 1996/1997 ble opprettet 1. divisjon Østland, ble den øverste divisjonen i Østfold hetende 2. divisjon.

TRENERE SHARKS GJENNOM TIDENE:

Sesong Herrer A-lag Klubbnavn Divisjon
1991/1992 Kjell Møller-Eriksen Opstad IBK 1. divisjon Østfold
1992/1993 Kjell Møller-Eriksen Opstad IBK 1. divisjon Østfold
1993/1994 Kjell Møller-Eriksen Opstad IBK 1. divisjon Østfold
1994/1995 Kjell Møller-Eriksen Opstad IBK 1. divisjon Østfold
1995/1996 Kjell Møller-Eriksen/ Pål Espen Eriksen/ Einar Hansen Sarpsborg IBK 1. divisjon Østfold
1995/1996 Atle Wallin/ Per Heines Borg SK 2. divisjon Østfold
1996/1997 Petter Møller Eriksen/ Lars Gjørwad (halv sesong) Sarpsborg IBK 1. divisjon østland
Lasse Syversen/ Lars Gjørwad  (halv sesong) Sarpsborg IBK 1. divisjon østland
1996/1997 Atle Wallin/ Pål Heier Borg SK 2. divisjon Østfold
1997/1998 Erik Hæren Sarpsborg IBK Eliteserie
1997/1998 Morten Andersen Borg SK 2. divisjon Østfold
1998/1999 Erik Hæren/ Morten Kraft Sarpsborg IBK Eliteserie
1998/1999 Knut Schrøder/ Morten Andersen Borg SK 1. divisjon østland
1999/2000 Erik Hæren/ Tomas Näsholm Sarpsborg IBK Eliteserie
1999/2000 Knut Schrøder/ Jon A. Sigvartsen Borg SK 1. divisjon østland
2000/2001 Mikael Eriksen/ Knut Schrøder/ Pål Espen Eriksen/ Tomas Näsholm Sarpsborg SK Eliteserie
2001/2002 Petter Møller Eriksen Sarpsborg SK Eliteserie
2002/2003 Cato Heidenberg/ Morten Riise/ Jørgen Andersen Sarpsborg SK Eliteserie
2003/2004 Cato Heidenberg/ Knut Olsen Sarpsborg SK Eliteserie
2004/2005 Cato Heidenberg/ Knut Olsen Sarpsborg SK Eliteserie
2005/2006 Cato Heidenberg/ Knut Olsen  (halv sesong) Sarpsborg IBK Eliteserie
Atle Wallin / Knut Olsen (halv sesong) Sarpsborg IBK Eliteserie
2006/2007 Pål Unnfoss/ Knut Olsen Sarpsborg IBK Eliteserie
2007/2008 Pål Unnfoss/ Knut Olsen Sarpsborg IBK Eliteserie
2008/2009 Pål Unnfoss/ Knut Olsen Sarpsborg IBK Eliteserie
2009/2010 Jonas Klefbeck (spillende trener) Sarpsborg IBK Eliteserie
2010/2011 Pål Unnfoss/ Knut Olsen Sarpsborg IBK Eliteserie
2011/2012 Pål Unnfoss/ Knut Olsen Sarpsborg IBK Eliteserie
2012/2013 Tomas Näsholm/ Daniel Holmberg Sarpsborg IBK Eliteserie
2013/2014 Tomas Näsholm/ Daniel Holmberg Sarpsborg IBK Eliteserie
2014/2015 Michael Keinänen Sarpsborg IBK Eliteserie
2015/2016 Daniel Holmberg/ Pål K. Antonsen Sarpsborg IBK Eliteserie
2016/2017 Daniel Holmberg (halv sesong) Sarpsborg IBK Eliteserie
Jonas Magnussen/ Tormod Høydahl (halv sesong) Sarpsborg IBK Eliteserie
2017/2018 Jonas Magnussen/ Tormod Høydahl Sarpsborg IBK Eliteserie
2018/2019 Tormod Høydahl Sarpsborg IBK Eliteserie
2019/2020 Pål Syversen/ Bjørn-Erik Thorp Sarpsborg IBK Eliteserie