STYRET

 

Ole Anders Østerås

Rolle: Styreleder og markedsansvarlig
E-post: 

leder@sarpsborgsharks.no

marked@sarpsborgsharks.no

Line Jeanette Kuczera

Rolle: Nestleder
E-post: 

nestleder@sarpsborgsharks.no

Eva Helen Risberg

Rolle: Sekretær
E-post: 

sekretaer@sarpsborgsharks.no

Merethe Jensen

Rolle: Kasserer
E-post: 

kasserer@sarpsborgsharks.no

medlem@sarpsborgsharks.no

faktura@sarpsborgsharks.no

Mariette Mellegård

Rolle: Styremedlem/Kaasserer 2

E-post: 

Lisbeth Nilsen

Rolle: Styremedlem

E-post: 

Line Sveen

Rolle: Styremedlem og Hjelpekasserer

E-post: 

Anders Amundsen

Rolle: Første varamadlem

Per Christian Heines

Rolle: Sportslig leder senior damer

E-post: 

sportdamer@sarpsborgsharks.no

Erik Henriksen - Mobil +47 91895379

Rolle: Sportslig leder senior herrer

E-post: 

sportherrer@sarpsborgsharks.no

Kenneth Myrhaugen

Rolle: Sportslig ungdom/gutt

E-post: 

gomy@online.no

Jørgen Karlsen

Rolle: Rekrutteringsansvarlig

E-post: 

jorgen.karlsen@getmail.no

Thomas Holter

Rolle: Sportslig ungdom/jenter

E-post: 

NN

Rolle: 

E-post: