Alle statistikker er oppdatert!
24. mars 2020
Vi søker spillere til vårt senior herre elitelag!
11. mai 2020

Velkommen til årsmøte i Sarpsborg Sharks.

Sted: Fysisk eller digitalt. Mer info kommer straks det er avklart.

Dato: Torsdag 4. juni 2020

Klokkeslett: 18.00

Møteinnkalling PDF: Årsmøte SIBK 2020