Årsmøteinnkalling Sarpsborg Innebandyklubb

G12, Øreåsen mot Blåhaiene
12. februar 2017
Jonas (A-lag) og Thomas (Damelag) gjør opp en status så langt i sesongen!
13. februar 2017

Geir Andersen - Leder SIBK

VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE FOR SARPSBORG INNEBANDYKLUBB

TID/STED; Skjeberg adm.bygg, tidligere kantine, 16 mars kl.18.00
Saker til behandling på årsmøte må være styret i hende 14 dager før møtet, sendes på mail: sharks@sarpsborgsharks.no