Årsmøtet blir utsatt pga Korona-viruset

Viktig informasjon fra klubben ang Korona virus
12. mars 2020
«Kjøpsdugnad» med Salming
20. mars 2020

Styret har bestemt at årsmøtet blir utsatt på ubestemt tid. Informasjon om nytt tidspunkt kommer på et senere tidspunkt.

Årsmøte Sarpsborg Sharks 2020 – UTSATT