Klubbens nye tilbud til de som vil spille innebandy

Tilbakemeldinger etter NM arrangement 20.og 21.mai
30. mai 2022
Klubbens Sommercamp for gutter
1. juni 2022
Klubben får midler fra Eidsberg Sparebank

Sarpsborg innebandyklubb ønsker å være en klubb for alle. Vi ønsker at alle barn og unge som vil spille innebandy i Sarpsborg kan gjøre det.

Vi vil hjelpe spillere i klubben som ikke har økonomisk mulighet til å kjøpe inn innebandy utstyr og klær.  Vi har derfor laget en utstyrsbank med både nytt og brukt innebandyutstyr, samt opprettet et deltakerfond slik at vi kan spare midler til innkjøp av utstyr.

For å kunne etablere denne utstyrsbanken har vi søkt midler fra ulike stiftelser. Klubben er innvilget kr 20.000,- fra Eidsberg Sparebank. Eidsberg Sparebank ved Steinar Jacobsen og Ravi Borgen-Chandarana overleverte sjekk på J7/9 sin trening 24. mai 2022.  TUSEN TAKK TIL EIDSBERG SPAREBANK FOR STØTTEN! Vi er veldig takknemlige.

Det ble og fattet vedtak på årsmøte i mars 2022 at 10 prosent av resultatoverskudd skal inn i deltakerfondet.


Utstyrsbanken styres i 2022 av styremedlem og medlemsansvarlig Marianne Skjold Heines. Kontaktinformasjon er utstyrsbanken@sarpsborgsharks.no

Se informasjonsark om både behov for brukt utstyr til utstyrsbanken, men også informasjon om hvordan man som spiller kan benytte seg av utstyrsbanken.