Historikk

Klubbens historie

Sarpsborg Innebandyklubb har sitt utspring i to klubber, Opstad IBK og Borg SK, her fortelles historien om sammenslåingen av de to klubbene sett fra et par sentrale personers ståsted. Øyvind Paulsrud og Atle Wallin forteller:

HISTORIEN OM OPSTAD IBK FREM TIL SOMMEREN 2000

Skrevet av Øyvind Paulsrud

Opstad IBK ble stiftet 1. mars 1991, og formelt opptatt i Norges Idrettsforbund og Østfold Idrettskrets 23.april samme år. En kameratgjeng bestående av Pål Espen Eriksen (heter nå Pål Espen Møller Knøsmoen), Trond Gundersen, Tormod Bjørnland og John Olav Femmen fikk lyst til å organisere «trimmen» i fastere former, og en ny klubb var dermed et faktum.

Klubben startet opp med et herrelag, men allerede i november samme år kom damene med. På neste årsmøte, i mars 1992, kunne klubben se tilbake på et år som hadde gått overraskende bra. Herrelaget hadde gjort det bra sportslig, og sto uten tap de siste fem månedene. Damelaget hadde økt medlemstallet fra 4 til 27 på kort tid, og herrene hadde blitt mange nok til å kunne stille to lag. Klubben var også så heldig å få disponere et tomt lagerbygg tilhørende ASKO Østfold, og hadde derfor god tilgang til både egen treningstid og inntekter fra utleie til andre klubber.

Utviklingen gikk raskt videre, og nye lag ble startet. I sesongen 1992/1993 hadde klubben andrelag på både dame- og herresiden. Vi disponerte nå et annet lokale, nemlig der STOPP Kjøpesenter på Tunejordet ligger i dag. Her var det ingen utleiemuligheter til andre klubber, men klubben ble i hvert fall spart for utgifter til egne treningstimer.

Gammelt lagbilde

Etter hvert som klubben utviklet seg, ble tanken om et navnebytte lansert. Ideen dukket først opp i mars 1992, og aktuelle navn var da Sarpsborg IBK eller Borg IBK. Tanken var at dette skulle få flere enn Opstadfolk til å føle seg hjemme i klubben, i tillegg til at det ble lettere for folk utenfor Sarpsborg å plassere klubben på kartet. Navnebyttet ble en realitet før sesongen 1995/1996. Da ble det avholdt «navnebyttefest» i oktober, og det nye navnet ble Sarpsborg Innebandyklubb.

På midten av 90-tallet merket både vi og andre klubber at interessen for innebandy ikke utviklet seg like raskt som tidligere. Dette ga seg utslag i problemer med å skaffe spillere, spesielt på damesiden. Det ble også merkbart verre å få folk til å gjøre en innsats for klubben. Den veksten som innebandyen hadde hatt, gjorde i tillegg at kravene til klubbens organisasjon var langt mer omfattende enn tidligere. Flere av klubbene som ble startet på samme tid som Opstad IBK, måtte legge inn årene på denne tiden. For SIBKs vedkommende toppet problemene seg i årene 1998 til 2000. I denne perioden var elleve av de tyngste vervene fordelt på to personer det ene året og tre personer det andre året.

Damelag i blått

Dette gjorde at nye løsninger tvang seg fram. Våren 1999 hadde SIBK diskutert en mulig sammenslåing med Borg Sportsklubb. Klubbene ble da enige om å vente ett år. Våren 2000 ble så samtalene gjenopptatt, med det resultat at klubbene slo seg sammen under navnet Sarpsborg Sportsklubb.

HISTORIEN OM BORG SPORTSKLUBB

Skrevet av Atle Wallin (forkortet og redigert av Vidar Jarberg)

DET HELE STARTET på Dickens i Sarpsborg den 27/7-95. Da ble klubben stiftet, og tilstede på møtet var det seks personer. Per Heines, John Olav Harr, Petter Wiik Nilsen, Morten Riise, Anders Nordstad og Atle Wallin. Det var altså disse personene som stiftet klubben.

Det tok ikke lang tid før klubbens grense på 20 medlemmer var nådd, og serien skulle starte. Som nystartet klubb, måtte Borg Sportsklubb starte i den nederste divisjonen i Østfold, tredje divisjon. Klubben fikk Øreåsen IBK 2 som sin aller første motstander i seriespill. Det var en meget jevn kamp, som Borg Sportsklubb tilslutt kunne gå seirende ut av.

Treningene foregikk inne i gymsalen på Hafslund Ungdomsskole to ganger i uken. Klubben hadde ingen trener, men en kampmoral og en innstilling om å ikke tape, som gikk utenpå de fleste andre lag. Etter hvert fikk klubben treningstider i Sarpsborghallen, noe som bedret treningene betraktelig. Borg Sportsklubb åpnet “slusene” for nye medlemmer, og antallet medlemmer steg fort til rundt 35 personer.

Klubben arrangerte tidlig innebandyskole i Sarpsborghallen. Dette var utrolig populært blant de små i Sarpsborg, og det første kurset ble fulltegnet i løpet av tre dager. Treningene for de små fortsatte også etter at kurset var slutt, og denne innebandyskolen skulle vise seg å bli nøkkelen til det som senere ble en stor ungdomsavdeling i Borg SK.

Sesongen 1997/98 hadde klubben mange utfordringer, som å forsvare seriemesterskapet fra året før. Men også utenom det sportslige var det utfordringer, fordi klubben også måtte klare å organisere trening/trenere for alle ungdommene som nå begynte i klubben.

På A-lags nivå fikk Borg sju nye spillere fra Skjeberg IBK som ble lagt ned før denne sesongen (97/98). Dette førte til at klubben hadde en bred og kvalitetsmessig bra stall å jobbe med.

Borg Sportsklubb 1999-2000

SAMMENSLÅINGEN mellom Sarpsborg IBK og Borg SK ble allerede diskutert før 1999/2000 sesongen, men begge klubbene ble enige om å vente en sesong.

På ungdomssiden hadde klubben med mange lag, og Borg SK hadde nok småguttespillere til å stille med to lag denne sesongen (99/00). Dessverre viste det seg at å få folk til å ta tillitsverv i klubben var vanskelig. Sarpsborg IBK slet med nøyaktig det samme problemet, og etter endt sesong, ble begge klubbenes styrer enige om at en sammenslåing av klubbene var eneste løsning på sikt.

Borg SK og Sarpsborg IBK slo seg sammen og stiftet den nye klubben Sarpsborg Sportsklubb, eller Sarpsborg Sharks, som medlemmene selv kaller seg. Dette er nå den største innebandyklubben i Sarpsborg, og sammenslåingen har gitt det resultatet både Sarpsborg IBK og Borg SK ønsket seg.

 

Om sammenslåingen av Sarpsborg Innebandyklubb og Borg Sportsklubb:

Sarpsborg Sportsklubb / Sarpsborg Innebandyklubb

Skrevet av Øyvind Paulsrud (forkortet og redigert av Vidar Jarberg)

Sarpsborg Sportsklubb (SSK) ble formelt stiftet 14. juli 2000. Klubben ble dannet som en sammenslåing mellom Borg Sportsklubb (stiftet 1995) og Sarpsborg Innebandyklubb (stiftet 1991 under navnet Opstad Innebandyklubb). Sammenslåingen var et naturlig resultat av de to tidligere klubbenes ønske om å etablere seg i Norgestoppen på herresiden, samtidig som det skulle være et godt innebandy-tilbud til alle aldersgrupper og begge kjønn.

I 2005 ble det foreslått å endre navnet tilbake til Sarpsborg Innebandyklubb, og i søknaden til Sarpsborg Idrettsråd står følgende å lese:

«Sarpsborg Sportsklubb ønsker å bytte navn til Sarpsborg Innebandyklubb, etter enstemmig vedtak på ordinært årsmøte. Klubben har som kjent hatt dette navnet tidligere også, og bakgrunnen for “vinglingen” er som følger:

Sarpsborg Innebandyklubb og Borg Sportsklubb slo seg sammen i år 2000. For ikke å gi medlemmene følelsen av at den ene klubben «slukte» den andre, brukte vi et ord fra hvert av de gamle klubbnavnene. Nå, fem år senere, er det ingen som tenker Borg og Sarpsborg lenger. I mer uformelle sammenhenger brukes dessuten «Sarpsborg Sharks» nesten konsekvent. Siden klubben er en ren innebandyklubb, og ikke har noen visjoner om noe annet, føler vi at det er riktigere nå å hete Sarpsborg Innebandyklubb formelt.»

Søknaden ble innvilget, og klubbnavnet har vært Sarpsborg Innebandyklubb siden den gang.

Her følger utvalgte bilder og avisutklipp fra de siste 25 årene. De fleste avisutklippene er fra lokalavisen Sarpsborg Arbeiderblad. Bildene av varierende kvalitet, og de er ikke plassert  i kronologisk rekkefølge: