2022-2023:

Ingen seriespill, men stiller lag i NM i Stavanger.