sharks-logo

 

Tune Fysioterapi i samarbeid med Sarpsborg Sharks

Tune Fysioterapi er medisinsk ansvarlig for Sarpsborg Sharks

Som medlem får du:

  • 20 % rabatt på gjeldende priser
  • Garanti for hurtig vurdering – innen 48 timer

Klinikken er lokalisert på Grålum og består av 4 fysioterapeuter. 

Hjemmeside: www.tunefysioterapi.no

Adresse: Rådmann Sirasvei 1, 1712 Grålum

______________________________________________________________________________________________________________________________________

Forsikring:

Tune Fysioterapi har som utvalgt klinikk et samarbeid med Idrettens Helsesenter. Dette er en nasjonal organisasjon som har til formål å sikre idrettsutøvere spesialkompetanse ved idrettsskader som skjer i trening og konkurranse.

Hva betyr dette i praksis?

Gjennom lisensen er spillere i Sarpsborg Sharks dekket av forbundets forsikring. Ved skade under trening eller kamp melder man alltid skaden. Trenger man oppfølging hos fysioterapeut så er det en egenandel på 1000 kr og man er dekket 5000 kr. Vi anbefaler alle innebandyspillere i Sarpsborg Sharks å tegne utvidet lisens.

Se http://www.idrettshelse.no/ for forsikringsvilkår og annen informasjon.

 

PROSEDYRE VED SKADE UNDER TRENING ELLER KAMP:

  • Skade i organisert trening eller kamp – utfør skadebehandling og ring skadetelefonen på 02033 for rådgivning.
  • Ved behov for oppfølging av fysioterapeut: Fyll ut skademeldingsskjema på internett: http://www.idrettshelse.no/skadeskjema (er du under 18 år må meldingen fylles ut av foresatte). Dette finner du ved å huke av for idretten din, ”Bandy etter 01.09.2016”.
  • Idrettens Helsesenter kontakter deg for videre saksgang via telefon eller mail. Ved godkjent skade vil idrettshelse.no i utgangspunktet velge behandler for deg, men du kan presisere at du vil ha behandling av Henrik Borge ved Kirkegata Fysikalske.

Du betaler selv for behandlingen ved Tune Fysioterapi og sender kvittering til forsikringsselskapet for refusjon

Se http://idrettshelse.no/skadetelefon for mer informasjon.

                                                                sharks-logo